CenTech

Új Magyarország Kockázati Tőkealap

2014.05.14.

A Central-Fund Zrt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2014. május 30. napján 14:00

órakor a Társaság székhelyén rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni

helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről

2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről

3. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

4. A 2013. évre vonatkozóan a magyar számviteli törvény szerinti üzleti jelentés és a beszámoló

(mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása, valamint döntés az adózott

eredmény felhasználásáról.

5. Tájékoztatás a Társaság 2014. évi üzleti tervéről

6. Döntés a Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról

7. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a közgyűlés határozatai és a 2013. évi V.

tv., az új Polgári Törvénykönyv szerint