CenTech

Új Magyarország Kockázati Tőkealap

2015.05.12.

A Central-Fund Zrt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2015. május 29. napján 9:30 órakor

a Társaság székhelyén rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni

helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről

2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről

3. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

4. A 2014. évre vonatkozóan a magyar számviteli törvény szerinti üzleti jelentés és a beszámoló

(mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása, valamint döntés az adózott

eredmény felhasználásáról.

5. Tájékoztatás a Társaság 2015. évi üzleti tervéről

6. Döntés a Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról

7. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a közgyűlés határozatai szerint