CenTech

Új Magyarország Kockázati Tőkealap

2015.05.29.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2014. évi mérlegét magában

foglaló számviteli törvény szerinti beszámolóját, éves eredményét, felügyelőbizottsági- és

könyvvizsgálói jelentéseit, valamint a 2015. évi üzleti tervét.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése a Társaság 2015. évi könyvvizsgálatával a BDO Magyarország

Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.01-09-867785, címe: 1103 Budapest, Kőér u. 2/a, kamarai nyilvántartási

száma: 002387) bízta meg.