CenTech

Új Magyarország Kockázati Tőkealap

2016.01.15.

2015.12.31. napján Varga Zoltán 26222 db, a BC Central Europe Savings Limited 10000 db, a Lantos

Vagyonkezelő Zrt. 6667 db, Szigeti Károly 2222 db, Dr. Mikóvári Gergely Mklós 2222 db, Balogh

Róbert 889 db, Harangozó András 889 db, Jendrolovics Pál 889 db névre szóló, dematerializált

Central-Fund Zrt. törzsrészvénnyel rendelkezik. Valamennyi részvényes tulajdoni illetve szavazati

aránya megegyezik részvényei számának arányával.