CenTech

Új Magyarország Kockázati Tőkealap

Cégbemutató

Az Alapkezelő neve és székhelye

Név: CENTRAL-FUND Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

Székhely: 1065 Budapest, Révay u. 10. III. em.

Az Alapkezelő cégjegyzékszáma, bejegyzésének kelte és helye

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045901

A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság bejegyezte 2008. március 3-án.

Az Alapkezelő PSZÁF-tól kapott tevékenységi engedélyének száma és kelte

Az engedély száma: E-III/718/2008

Az engedély kelte: 2008. július 10.

Az Alapkezelőt a részvényesek 2008-ban azért alapították, hogy egy olyan magyarországi kockázati tőkealap létrehozását valósítsa meg és a továbbiakban menedzseljen, amelynek befektetési célterülete az alultőkésített, finanszírozási gondokkal küzdő magyar kis- és középvállalati szektor. A sikeres indulást követően ennek az alapnak a kezelését 2011-től a cégcsoporthoz tartozó Első Magyar Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. viszi tovább.
Az Alapkezelő 2010. márciusától a hazai KKV szektor korai valamint növekedési életszakaszban lévő vállalatai tőkehelyzetének javítására szakosodott (JEREMIE) kockázati tőkealapot kezel CenTech Új Magyarország Kockázati Tőkealap néven.

Menedzsment tagjai: Varga Zoltán, Szigeti Károly, Gerő Viktor

Befektetési bizottság tagjai: Varga Zoltán, Szigeti Károly, Oláh Márton, Illés Gábor, Martin-Hajdú György

Tanácsadó testület tagjai: Jaksity György, Lantos Csaba, Barta Csaba, Lakatos Péter, Pintér István, Futó Péter