CenTech

Új Magyarország Kockázati Tőkealap

2013.10.02.

A Central-Fund Zrt. megvásárolta Balogh Róbert 1333 db Central-Fund Zrt. törzsrészvényét.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése Balogh Róbert igazgatósági tagot visszahívta és Gerő Viktort határozatlan időre a Társaság igazgatóságának tagjává választotta.

2013.05.29.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2012. évi mérlegét magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámolóját, éves eredményét, felügyelőbizottsági- és könyvvizsgálói jelentéseit és 2013. évi üzleti tervét és az Igazgatóság osztalékfizetési javaslatát.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése a Társaság 2013. évi könyvvizsgálatával a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.01-09-867785, címe: 1103 Budapest, Kőér u. 2/a, kamarai nyilvántartási száma: 002387) bízta meg.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése a Társaság alaptőkéjét 5.000.000,-Ft-ra leszállította.

2013.05.20.

A Central-Fund Zrt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2013. május 29. napján 14:00

órakor a Társaság székhelyén rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni

helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről

2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről

3. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

4. A 2012. évre vonatkozóan a magyar számviteli törvény szerinti üzleti jelentés és a beszámoló

(mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása, valamint döntés az adózott

eredmény felhasználásáról.

5. Tájékoztatás a Társaság 2013. évi üzleti tervéről

6. Döntés a Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról

7. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a közgyűlés határozatai szerint

2013.01.9.

2012.12.31-én Varga Zoltán 56 db, Lantos Vagyonkezelő Zrt. 15 db, a BC Central Europe Savings Limited 45 db, a Pro-Invest Kft. 5 db, Dr. Salgó István 5 db, Balogh Róbert 5 db, Harangozó András 2 db, Jendrolovics Pál 2 db névre szóló, dematerializált Central-Fund Zrt. törzsrészvénnyel rendelkezik. Valamennyi részvényes tulajdoni/szavazati aránya megegyezik részvényei számának arányával.

2012.10.02.

A Central-Fund Zrt. Részvényesei elfogadták Nagy András lemondását és helyette a 2013. május 31-ig terjedő időszakra Baumgartner Ferencet választották a Társaság felelős könyvvizsgálójának.

2012.01.13.

2011.12.31-én Varga Zoltán 56 db, Lantos Vagyonkezelő Zrt. 15 db, a BC Central Europe Savings Limited 45 db, a Pro-Invest Kft. 5 db, Dr. Salgó István 5 db, Balogh Róbert 5 db, Harangozó András 2 db, Jendrolovics Pál 2 db névre szóló, dematerializált Central-Fund Zrt. törzsrészvénnyel rendelkezik. Valamennyi részvényes tulajdoni/szavazati aránya megegyezik részvényei számának arányával.

2011.05.30.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2010. évi mérlegét magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámolóját, éves eredményét, felügyelőbizottsági- és könyvvizsgálói jelentéseit, 2011. évi üzleti tervét – valamint az Igazgatóság osztalékfizetési javaslatát.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése a Társaság 2011. évi könyvvizsgálatával a BDO  Forte Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 01-09-867785, címe: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 10., kamarai nyilvántartási szám: 002387) bízta meg.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése hozzájárult az Oláh Márton tulajdonában lévő 15 db Central-Fund Zrt. törzsrészvény („Részvények”) Lantos Vagyonkezelő Zrt. részére adásvétel útján történő átruházásához. A részvényesek tudomásul vették a Részvények  átruházását, elővásárlási jogukat semmilyen formában nem kívánták gyakorolni – illetve arra nem kívántak más személyt kijelölni.

2011.01.22.

A Central-Fund Zrt. részvényesei Varga Zoltán, Szigeti Károly valamint Balogh Róbert Tibor igazgatósági tagságát határozatlan időre meghosszabbították és Káldi Gábor Józsefet határozatlan időre a Társaság igazgatóságának tagjává választották.

A Central-Fund Zrt. részvényesei Harangozó András,  Kornis Gábor, Mikóvári Gergely Miklós felügyelőbizottsági tagságát határozatlan időre meghosszabbították.

2011.01.14.

2010.12.31-én Varga Zoltán 56 db, Oláh Márton 15 db, a BC Central Europe Savings Limited 45 db, a Pro-Invest Kft. 5 db, Dr. Salgó István 5 db, Balogh Róbert 5 db, Harangozó András 2 db, Jendrolovics Pál 2 db névre szóló, dematerializált Central-Fund Zrt. törzsrészvénnyel rendelkezik.

Valamennyi részvényes tulajdoni/szavazati aránya megegyezik részvényei számának arányával.

2010.05.31.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2009. évi mérlegét magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámolóját, éves eredményét, felügyelőbizottsági- és könyvvizsgálói jelentéseit és 2010. évi üzleti tervét. A pótbefizetést és/vagy tagi kölcsön felvételét elutasította.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése a Társaság 2010. évi könyvvizsgálatával a BDO  Forte Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 01-09-867785, címe: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 10., kamarai nyilvántartási szám: 002387) bízta meg.